TAIVAALLINEN APU

 

Te myös tiedätte, kuinka Jumala oli voidellut Pyhällä Hengellä ja voimalla nasaretilaisen Jeesuksen, hänet, joka kulki paikasta toiseen, teki hyvää ja paransi kaikki Paholaisen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan (Apt. 10:38).

 

Näihin sanoihin Pietari tiivisti Jeesuksen elämän ja toiminnan. Julistaessaan ensimmäistä kertaa evankeliumia sadanpäällikkö Korneliuksen kotiin kokoontuneille pakanoille Pietari halusi näiden ymmärtävän kuulemansa sanoman syvimmän olemuksen: Jeesus oli saapunut maailmaan auttaakseen ihmisiä. Hänen päämääränsä oli vapauttaa paholaisen orjuuttamat kärsivät ja sairaat. Vastaanotettuaan Pyhän Hengen voitelun tehtäväänsä Jeesus oli jatkuvasti liikkeessä kulkien paikasta toiseen ja etsien hengellistä ja fyysistä apua tarvitsevia. Vasta kuoltuaan ristillä ihmisten puolesta Hän saattoi pysähtyä, sillä Hänen auttamistyönsä oli loppuunsaatettu. Tällainen meidän Jeesuksemme on; noustuaan kuolleista ja istuuduttuaan Isä Jumalan oikealle puolelle Hän edelleen tahtoo auttaa kaikkia. Tämä rohkaisee uskoamme, kun tarvitsemme Hänen apuaan. Mutta Hän ei tahdo auttaa vain meitä vaan meidän kauttamme myös toisia ihmisiä. Hän on lähettänyt Pyhän Hengen voitelemaan meidät voimalla, jotta voisimme jatkaa Hänen alkamaansa taivaallista auttamistyötä. Näin mekin voimme kulkea elämässämme paikasta toiseen ja välittää taivaallista apua sitä tarvitseville.

Powered by Aava 3