OIKEIN TUOMITSEMINEN

 

Katsokaa, mitä teette, sillä te ette ole tuomitessanne vastuussa ihmisille vaan Herralle. Hän on teidän kanssanne, kun tuomitsette. Hallitkoon siis teitä Herran pelko. Katsokaa tarkoin, mitä teette, sillä Herra, meidän Jumalamme, ei ole väärämielinen eikä puolueellinen, eikä hän ota lahjuksia. (2. Aik. 19:6-7.)

 

Nämä kuningas Joosafatin Juudan tuomareille lausumat sanat ovat edelleen ajankohtaiset. Olemme nimittäin Jumalan edessä vastuussa siitä, minkälaisia arvioita toisista ihmisistä esitämme. Jumala ei katso hyvällä langenneen ihmismielen vääristynyttä taipumusta puolueellisuuteen. Voimme syystä tai toisesta suosia arvostamiamme henkilöitä ja katsella sormiemme lävitse heidän rikkomuksiaan. Toisaalta saatamme olla hätäisiä esittämään kärkeviä lausuntoja ihmisistä, jotka eivät satu olemaan itsellemme mieluisia. Tätä ei Jumala voi mitenkään hyväksyä.

 

Loppujen lopuksi Jumala yksin osaa tuomita oikein, sillä vain Hän pystyy ottamaan huomioon kaikki seikat, jotka liittyvät ihmisen elämään. Tästä syystä Paavali esitti varoituksen: ”Älkää siis tuomitko ennenaikaisesti, ennen kuin Herra tulee. Hän valaisee pimeyden kätköt ja tuo esiin sydänten ajatukset – –.” (1. Kor. 4:5.) Ainoastaan Jumala voi tutkia ihmissydämet kaiken näkevällä ja täydellisen puolueettomalla katseellaan ja kykenee siksi langettamaan oikean tuomion (1. Kor. 4:3–5). Ja Hän odottaa, että ymmärrämme tämän ja tutkimme asioita huolellisesti, ennen kuin ryhdymme lausumaan kielteisiä arvioitamme toisista ihmisistä.

Powered by Aava 3