ISÄ MEIDÄN

edolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi; tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niinkuin taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme; äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen]. (Matt. 6:9–13.)

Pelkästään sen, että Isä meidän -rukous on Jeesuksen opettama rukous, tulisi herättää huomiomme erityisellä tavalla. Tämä rukous sisältää kaiken olennaisen kristityn elämän onnistumisen kannalta. Isä meidän -rukouksessa pyydetään ihmisen aineellisten ja hengellisten perustarpeiden täyttymistä. Vaikka emme kuulu tähän maailmaan, elämme kuitenkin tässä maailmassa. Jumala tietää meidän tarvitsevan aineellisiin asioihin liittyvien tarpeidemme täyttymistä. Tätäkin tärkeämpää on se, että syntimme ovat sovitetut. Tarvitsemme yhteyttä Jumalaan ja suojaa paholaista vastaan, joka pyrkii harhauttamaan meidät pois hengellistä elämäämme ylläpitävästä yhteydestä.

Isä meidän -rukouksen todellinen painopiste ei kuitenkaan ole ihmisessä vaan Jumalassa. Meidän maineemme, valtapyyteemme ja tahtomme tulisi siirtyä nöyrästi syrjään Jumalan nimelle kunniaa tuottavien asioiden, Hänen valtakuntansa ilmestymisen ja Hänen täydellisen tahtonsa toteutumisen tieltä. Tämä saattaa ehkä jostakin kuulostaa kohtuuttomalta vaatimukselta. Jos kuitenkin pohdimme ihmiselämän lyhyyttä, asia saa toisenlaiset mittasuhteet. Itsekkäästi elävä, itseään rakastamaan keskittyvä ihminen tulee hetken kestävän elämänsä päättyessä menettämään kaiken. Sen kaltainen elämä ei hyödytä Jumalaa tai lähimmäisiä – eikä lopulta ihmistä itseänsäkään.

Jos sitä vastoin rakastamme Jumalaa, pyrimme kaikin tavoin siihen, että Hänen nimensä tulee pyhitetyksi ja korotetuksi yli kaikkien muiden nimien. Suurin intohimomme on edesauttaa Hänen valtakuntansa ilmestymistä. Kaikki toimintamme tähtää siihen, että Hänen tahtonsa saa tapahtua myös maan päällä niin kuin taivaassa. Kun me tällä tavoin jaamme iloiten Hänen kanssaan Hänen päämääränsä, Hän voi käyttää meitä tuomaan esille Hänen todellisuuttaan ihmeellisillä tavoilla.

 

Powered by Aava 3