PYSTYSSÄ PYSYMINEN

PYSTYSSÄ PYSYMINEN

Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä (Ef. 6:13).

 

Kirjeessään efesolaisille Paavali kuvaili hengellistä sodankäyntiä ja siinä tarvittavaa taisteluvarustusta. Yksikään kristitty ei voi välttyä taistelulta, jota käydään näkymätöntä vihollista vastaan. Maallisen sodankäynnin tavoin myös hengelliseen sotaan liittyy omat vaaransa ja rasitteensa. Tämä voi johtaa uskovan ajattelemaan vihollisen hyökätessä: ”Kunpa vain jotenkin pääsisin tästä pälkähästä”, ikään kuin hänen selviytymisensä olisi hiuskarvan varassa. Jumalan näkökulma asiaan on kuitenkin täysin toisenlainen. Hän ei ole tarkoittanut, että tyydymme tekemään vastarintaa enemmän tai vähemmän lamautuneina. Hän ei halua, että vihollinen onnistuu lannistamaan meidät niin, että jäämme voimattomina makaamaan taistelutantereelle. Riippumatta kohtaamistamme taisteluista voimme aina olla varmat siitä, että Hän antaa meille voiman toteuttaa kaikessa Hänen tahtonsa ja lopulta kaiken suoritettuamme pysyä pystyssä.

 

Powered by Aava 3