MIKÄ ON CARRO DE FUEGO?

 
Carro de fuego on espanjaa ja tarkoittaa ’tulivaunuja’. Nimen syntyhistoria juontaa juurensa Boliviaan, missä Ester Aili ja Markku Heinonen tekivät lähetystyötä 1990-luvun loppupuolella. Andien kylmissä olosuhteissa Ester Ailin ollessa kirjoittamassa kirjaansa “Kaikki elämäni värit” Jumala antoi hänelle uninäyn. Hän näki tulivaunut, jotka liikkuivat äärimmäisen nopeasti paikasta toiseen. Tulivaunuissa oli Pyhän Hengen voitelun saaneita ihmisiä. Ne kulkivat sinne, minne Pyhä Henki niitä kuljetti, ja siellä, minne ne laskeutuivat, tapahtui ihmeitä. Jumala ilmoitti, että Hän tulee kokoamaan lopunajan tiimin, jota Hän kuljettaa ikään kuin tulisissa vaunuissa.
Tämän Jumalan antaman näyn pohjalta ja Hänen erityisestä kehotuksestaan perustettiin vuonna 2011 Carro de fuego ry, jonka tarkoitus on viedä evankeliumi kaikille ihmisille niin Suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolella, sen mukaan kuin Pyhä Henki johdattaa.
 

MITÄ CARRO DE FUEGO TEKEE?

 
CDF:n toiminnan lähtökohta on Jeesuksen antama käsky: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” (Mark. 16:15) Tätä käskyä toteutamme Raamatun Sanaa julistaen ja opettaen.
Uskomme, että Jumala ei ole muuttunut ja että Hän meidänkin aikanamme vahvistaa julistetun Sanansa ihmetekojen kautta (Mark. 16:17-20). Siksi toimintaamme kuuluu myös esirukouspalvelu sairaiden ja muiden apua tarvitsevien puolesta.
Toimintamme on yhteiskristillistä. Päämäärämme on Kristuksen seurakunnan rakentaminen ja paikallisseurakuntien tukeminen. Työmme kautta uskoon tulleet haluammekin ohjata paikallisten seurakuntien yhteyteen.
Toimintanäkyymme kuuluu myös tv-työ sekä vähäosaisten auttaminen Jeesuksen opetuksen (Matt. 25) mukaisesti.
Powered by Aava 3